God start på 2015

2014 var for Matsentralen et spennende og lærerikt år. Det var vårt første hele driftsår. Tilgangen på mat øker, det gjør også behovet. Det koster å håndtere mat og Matsentralen drives av frivillige gaver. Derfor er det en fantastisk oppmuntring å starte året med å motta to flotte gaver.

 

Gave fra Nordisk Film TV

Nordisk Film TV AS gir hvert år, i stedet for julegaver til ansatte, en donasjon til et veldedig formål. I 2014 valgte de å gi pengene til Matsentralen. For oss som arbeider i Matsentralen er dette en kjempemessig bekreftelse på at det vi arbeider med synes og oppleves som riktig og viktig.

 

 

Stiftelsen Kaare Berg

Vi har hatt kontakt med Stiftelsen Kaare Berg, og den gode dialogen har gitt resultater. Styret i stiftelsen har vurdert Matsentralens virksomhet som så positiv at de har bevilget og overført 300 000 kroner til Matsentralen.

 

 

1.2 millioner måltider

Statistikken for 2014 er ennå ikke helt klar, men totalt sendte Matsentralen ut 607 tonn mat til vanskeligstilte i 2014. Dette tilsvarer totalt mer enn 1.2 millioner måltider, eller nær 3500 måltider per dag hele året.

 

Les mer

 

Matsentralen vant

Matsentralen ble i juni pålagt av Mattilsynet å fryse inn lettbedervelig mat tidligere. Matsentralen klaget på vedtaket og har nå fått medhold. Vi har fått hjelp av advokatene Kjetil Johansen og Jostein Fausa ved advokatkontoret DLA-Piper, som har nedlagt mange timers gratis arbeid for Matsentralen for å få til en så fullstendig og opplysende klage som mulig. Vi retter en stor takk til DLA-Piper som har bistått på denne måten og dermed gitt et stort bidrag til Matsentralen.

 

Les mer hos Mattilsynet og i Aftenposten

 

Kellogg's - kampanjen gir resultater!

Som vi har skrevet om tidligere inngikk Matsentralen i sommer et samarbeid med Kellogg's. Kellogg's startet i fjor den globale kampanjen, Breakfasts for Better Days, for å hjelpe vanskeligstilte.

 

Les mer

 

Matsentralen i Aftenposten

Aftenposten har tatt fram at Mattilsynet og Matsentralen har ulike syn på innfrysing av matvarer til vanskeligstilte.

 

 

 

 

 

Nytt samarbeid

I sommer inngikk Kellogg's og Matsentralen en samarbeidsavtale. Kellogg's kjører for tiden en kampanje; for hver pakke Corn Flakes de selger, gir de ett måltid. Det vil si den mengden Corn Flakes de har beregnet til en god frokost. Til sammen vil dette utgjøre flere tusen pakker med Corn Flakes. Matsentralen har påtatt seg oppgaven å fordele pakkene til veldedige organisasjoner som deler ut mat til vanskeligstilte. Vi regner med å få den første forsendelsen av Corn Flakes i slutten av november.

 

 

Matsentralen mottar Snøfrisk fra Tine

Da Putin innførte importforbud av bl.a. norske melkeprodukter, ble Tine sittende igjen med flere tonn av smøreosten Snøfrisk beregnet på det russiske markedet.

- Vi har delt ut stort sett hele lageret til Matsentralen, som er mottakssentral for frivillige organisasjoner som Blå Kors og Frelsesarmeen. De får så varene som de deler ut til de som trenger det mest, sier informasjonsrådgiver Veronika Skagestad i Tine til Aftenposten. Saken har også fått oppmerksomhet i utenlandske medier, blant annet i BBC og Dairy Reporter.

 

Matsentralen redder mat i Lime minipris - butikkene

Matsentralen har fått tilbud om å hente ferskvarer i noen av de stengte Lime minipris butikkene. Den første ble tømt i går.

 

Matsentralen trukket inn i skotsk valgkamp

 

Det skal stemmes i Skottland om landet fortsatt skal være en del av Storbritannia eller bli selvstendig. I valgkampen vises det til Norges frihet til å bruke oljemilliardene til beste for landets innbyggere. Det blir av uavhengighetspartiet hevdet at med uavhengighet og kontroll over oljeinntektene vil det ikke lenger være behov for noen matsentral. I den forbindelse fikk Matsentralen sist uke besøk av journalist David Charter fra The Times.

 

Her er hva han skrev etter besøket der vi tok ham med til Evangeliesenteret Kontakten.

 

 

Matsentralen 1 år!

 

Matsentralen har nå vært i drift i ett år. Dørene ble åpnet 2. september 2013.

 

Status kan oppsummeres slik:

• Nær 600 tonn mat mottatt og levert til 70 veldedige virksomheter for utdeling til vanskeligstilte i hele oslofjordregionen.

• Stabil og sikker drift med et godt utviklet nettverk av leverandører.

• Solide sponsorer som tenker langsiktig.

• En utfordrende organisering internt, og varierende involvering eksternt.

• Klare innspill fra tilsynsmyndigheter og sponsorer / leverandører til driften.

• Økt pågang av lokale initiativ som krever en bevisst strategisk håndtering.

• Behov for økt profesjonalisering i bl.a. utviklingsarbeid, strategiarbeid samt informasjonsarbeid.

• Behov for økt og bedre organisert frivillig innsats.

 

Les mer

 

Viktige saker vedtatt på Matsentralens årsmøte 11. juni.

Matsentralens ordinære årsmøte ble holdt 11. juni. Matsentralen fikk da ny styreleder og nye styremedlemmer og det ble også gjort noen endringer i vedtektene.

Alle medlemsorganisasjonene er nå knyttet til styret.

 

Les mer

 

Nytt styre i Matsentralen SA

Matsentralen hadde årsmøte 11. juni. Da ble det blant annet valgt ny styreleder og det ble også andre endringer i styret. Blant annet ble det valgt varamedlemmer til styret, det har vi ikke hatt tidligere. Styret representerer stor faglig bredde og også stor organisasjonsmessig bredde og tyngde. Med dette styret har Matsentralen alle forutsetninger for å fortsette den gode utviklingen som har vært første driftsår.

 

Det nye styret ser slik ut:

Styreleder: Jan Erik Sundby

 

Styremedlemmer:

Henning Høiner, Kirkens Bymisjon, (gjenvalgt)

Stian Ludvigsen, Evangeliesenteret

Nina Aas, Orkla (var ikke på valg)

Johannes Svilosen, ICA (var ikke på valg)

 

Varamedlemmer:

Vidar Solevåg, Frelsesarmeen,

Odd Kjell Ingvaldsen, IOGT Norge

 

Magnar Lie fra Blå Kors som hadde vært styreleder siden stiftingen i desember 2012 hadde bedt seg fritatt fra vervet, likeså Thorgeir Nybo som også hadde vært styremedlem siden stiftingen i 2012.

 

 

 

Jan-Erik Sundby, direktør for Divisjon Opplæring i Blå Kors, ny styreleder i Matsentralen SA

 

Jan-Erik Sundby er utdannet sivilagronom og har arbeidet som lektor ved Tomb Jordbruksskole 1980-87 og som rektor samme sted i perioden 1992-2003. Statssekretær i Landbruksdepartementet under landbruksminister Kåre Gjønnes (KrF). Sundby arbeidet i perioden 1987-92 ved Statens kornforretning og fra 2003 til 2013 var han kirkeverge Sarpsborg. Fra 1.1.2014 direktør i Blå Kors.

 

 

 

 

 

 

 

Matministeren vil ha bedre matspleis

– Jeg er opplært til å ikke kaste mat. Det spleiselaget som skjer her for at mat skal komme fram til de som trenger det, kan flere i næringslivet delta i.

Her er hva Kirkens bymisjon skriver om møtet på sin hjemmeside: Les mer

 

 

 

 

 

 

Samarbeidsavtale med Orkla ASA!

 

Matsentralen kan glede seg over enda en samarbeidspartner. I dag, 3. april, ble det underskrevet samarbeidsavtale med Orkla ASA. Avtalen gjelder både leveranser av varer og økonomisk støtte. Avtalen gjelder foreløpig for et år, men vi håper på et langvarig samarbeid.

 

Orkla produserer en rekke kjente varer so vil være svært verdifulle for Matsentralen, ikke minst gjelder det produkter under navnet Stabburet, f.eks. Pizza Grandiosa, og produkter fra tidligere Rieber, som selges under navnet Toro.

 

Avtalen er gjort med Orkla ASA, det betyr at den også omfatter andre produktområder som f.eks. produkter fra Lilleborg, Nidar, Sætre og Kims for å nevne noen. I Matsentralen har vi store forventninger til denne avtalen.

 

 

Stor gave fra Bergesenstiftelsen til Matsentralen SA.

 

Matsentralen har mottatt kroner 400 000,- fra Bergesenstiftelsen, eller BergesenstiftelsenBergesenstiftelsen

SIGVALD BERGESEN D.Y OG HUSTRU NANKI’S ALMENNYTTIGE STIFTELSE som er det offisielle navnet.

Bergesenstiftelsen ble etablert i 1975.

En stiftelse eies av sitt formål.

Matsentralen Oslo søker daglig leder

 

Matsentralen er etablert som en forening som driftes av ideelle organisasjoner, som Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen., IOGT, Blå Kors og Pinsevennenes Evangeliesenter. Matsentralens formål er å videreformidle overskuddsmat fra dagligvarebutikker, restauranter, dagligvareleverandører og andre virksomheter som produserer eller leverer mat, til humanitære formål og bidra til redusert matsvinn i samfunnet.

 

Informasjon om stillingen:

Stillingen er 100% fast

Arbeidssted i Oslo

 

Arbeidsoppgaver bl.a:

 • Ansvar for utvikling og daglig drift av Matsentralen
 • Ansvar for forvaltning, opplæring og effektiv bruk av Matsentralens menneskelige og materielle ressurser
 • Utvikle samarbeide med mottakere, leverandører, finansielle bidragsytere, Mattilsynet, offentlige myndigheter m.m.
 • Arbeide for god økonomi for Matsentralen
 • Utviklingsarbeide

   

Kompetanse og erfaring:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Kjennskap til matvareprodusenter, logostikk og dagligvarehandel
 • Kjennskap til ideelle organisasjoner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Budsjettarbeid

   

Vi søker etter en person:

 • som er selvstendig og ansvarsbevisst
 • som er løsningsorientert og fleksibel
 • som har gode samarbeidsevner
 • som har god evne til økonomistyring
 • har gode evner til å skaffe økonomiske midler til drift

   

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling
 • Et engasjert styre
 • Lønn etter avtale

   

Spørsmål:

Kan rettes til styreleder Lindis Evja tlf. +47 930 68 138 eller Knut Maroni +47 917 29 021

 

Tiltredelse: snarest

Søknadsfrist: 15.august 2015

Sendes til: Styreleder Lindis Evja

E-post: lindis.evja@frelsesarmeen.no

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foto : Øystein Kolstø Strømøy

Øyafestivalen donerer bort overskuddsmaten

 

Nå blir det slutt på matsvinnet på Øyafestivalen, i samarbeid med Matsentralen skal overskuddsmaten fra årets festival bli donert bort til de som trenger den. Matsentralen er en veldedig mottakssentral for overskuddsmat. Maten blir videreformidlet til over 90 organisasjoner som igjen deler ut maten til vanskeligstilte. Sentralen har både en humanitær og en miljømessig målsetning; å redusere matsvinn og samtidig bidra til å

forhindre sult.

Matsvinn er et stort miljøproblem. Hele 25 prosent av maten som produseres og omsettes i Norge går rett i søpla. Det betyr også at alle ressursene som gikk med på å produsere maten var bortkastet. I følge matvett.no viser forskning at det er forbrukerne som står for det største volumet - i gjennomsnitt kaster hver og en av oss hele 46,3 kilo mat i året! Nå ønsker Øyafestivalen å sette fokus på problemet ved å inngå ett samarbeid med Matsentralen.

 

- Selv om alt matavfallet fra festivalen går til produksjon av miljøvennlig biodrivstoff ønsker vi selvfølgelig heller at de matvarene som blir igjen etter festivalen skal bli spist. Vi gleder oss til å bidra til det fantastiske arbeidet Matsentralen og byens suppekjøkken gjør for de som går sultne i Oslo, sier Line Lønning, miljøkoordinator i Øyafestivalen. Øyafestivalen har i mange år hatt stort fokus på mat og miljø, og sammenhengen mellom de

to. I fjor ble det servert over 30 tonn økologiske råvarer til festivalens publikum, frivillige og

artister. I år ønsker de å ta det ett skritt lengre, og samtidig inspirere andre arrangement

aktører, samt publikum, til å tenke over sitt eget matsvinn.

- At Øyafestivalen har et bevisst forhold til matsvinnproblematikken, og samtidig ønsker å

bidra gjennom å gi overskuddsmat til Matsentralen er strålende. Øyafestivalen viser

publikum at konkrete tiltak nytter, og vi ser frem til et videre samarbeid, sier Linn Weiergang i Matsentralen.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Avtale om reduksjon av matsvinn

 

Mellom matsentralens hyller signerte 5 statsråder og representanter fra hele matbransjen en intensjonsavtale torsdag 7. mai. Avtalen skal bidra til å redusere miljø- og ressursproblemene knyttet

til matsvinn og fremme en bedre utnyttelse av maten. Viktige elementer i intensjonsavtalen er å

identifisere årsaker til matsvinn, samt utvikle og utveksle gode tiltak.

 

Det kastes mat i hele matkjeden og det er et stort miljøproblem. Mange forbrukere kjenner ikke forskjellen på matvaremerkingen. «Best før» betyr ikke «dårlig etter», og dette må forbrukerne bevisstgjøres, sa forbruksministeren Solveig Horne. Forbrukerne står for 70% av matsvinnet og hver nordmann kaster hele 46 kilo mat i året. Ansvaret for matsvinnet ligger imidlertid i alle ledd i verdikjeden, og målet er at avtalen skal bli fulgt opp med en bransjeavtale.

 

Avtalen ble undertegnet av klima- og miljøminister Tine Sundtoft, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, fiskeriminister Elisabeth Aspaker, helseminister Bent Høie og forbruksminister Solveig Horne. Fra matbransjen undertegnet NHO (NHO Mat og Drikke, NHO reiseliv) og Virke, dagligvarebransjen (Dagligvarehandelens Miljøforum, Dagligvareleverandørenes forening) og fra

primærnæringen undertegnet Norges bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Fiskeri- og

Havbruksnæringens Landsforening og Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

 

Matsentralen gratulerer regjeringen og matbransjen med en svært viktig avtale!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matsentral i Tondheim ?

Trondheim kommune ønsker å kartlegge behovet for en matsentral som fordeler overskuddsmat til ideelle organisasjoner.

Les mer

 

Matsentralen SA Bank: 30002842323

Ole Deviks vei 20 Telefon:

0666 Oslo Org.nr. 999 327 516

 

Antall treff på siden fra 03.06.2013

388 929

 

Mat skal spises.

 

Våre hoved-

samarbeidspartnere

 

 

Copyright © 2013 Matsentralen • All Rights Reserved • Mail til webmaster